Sachgebiete und Ansprechpartner

Geschäftsstellenleitung
Rebecca Anwander
Tel. 08349/9204-17
rebecca.anwander@vgem-stoetten.bayern.de
 

Kämmerei
Andrea Krug
Tel. 08349/9204-18
andrea.krug@vgem-stoetten.bayern.de


Bauamt, Verkehrs- und Erschließungsrecht
Peter Barnsteiner
Tel. 08349/9204-15
peter.barnsteiner@vgem-stoetten.bayern.de


Kassenleitung
Ramona Ambos
Tel. 08349/9204-12
ramona.ambos@vgem-stoetten.bayern.de

Hauptamt, Personalamt, Vorzimmer Bürgermeister
Brigitte Schamberger
Tel. 08349/9204-11
brigitte.schamberger@vgem-stoetten.bayern.de
 

Steueramt, Kassenvertretung, Verbrauchsgebühren, Gewerbeamt
Marina Schmölz
Tel. 08349/9204-13
marina.schmoelz@vgem-stoetten.bayern.de
info@stoetten.de

 

Hauptamt, Einwohnermelde-/Passamt, Bauamt, Rentenamt
Friedhofsverwaltung, Kindergarten

Angelina Birk
Tel. 08349/9204-16
angelina.birk@vgem-stoetten.bayern.de
info@stoetten.de


Außenstelle Rettenbach (mit Melde-/Passamt,
Gewerbeamt, Fundbüro, Touristinfo)

Claudia Lang
Tel. 08860/8616
info@sonnendorf-rettenbach.de


Außenstelle Rettenbach (mit Melde-/Passamt,
Gewerbeamt, Fundbüro, Touristinfo)

Manuela Stechele
Tel. 08860/8616
info@sonnendorf-rettenbach.de